Rozwód a kontakty z dzieckiem – jak to wygląda?

Sprawy rozwodowe bywają bardzo stresujące i czasochłonne, ale najwięcej zawiłości występuje w momencie, w którym w małżeństwie pojawiają się dzieci. Zazwyczaj po orzeczeniu rozwodu pełna władza rodzicielska przyznawana jest jednemu ze współmałżonków (lub obojgu), natomiast w przypadku drugiej strony stosuje się pewne ograniczenia (np. konkretne obowiązki i uprawnienia). Istotną kwestią są też kontakty z dzieckiem.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi

Kluczowe znaczenie w przypadku spraw rozwodowych, w których występują dzieci ma wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi. Jako kontakty z dziećmi rozumie się możliwość utrzymywania z nimi bezpośredniej i pośredniej styczności. W przypadku tej pierwszej opcji kontakty mogą być ograniczone, natomiast pośrednie kontakty (np. korespondencja pocztowa, e-mail, itd.) mogą się odbywać praktycznie bez żadnych ograniczeń (choć zdarzają się wyjątki). 

Prawo rodzinne działa w tym zakresie bardzo precyzyjnie, dlatego w wyroku rozwodowym można odnaleźć wiele istotnych elementów, co do określania swobody kontaktów z dzieckiem, w tym m.in.:

  • spotkania rodzica z dzieckiem w ciągu tygodnia i weekendy, 
  • obowiązujące warianty spędzania Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy (zazwyczaj jedne święta dziecko spędza z matką, a drugie z ojcem),
  • spędzanie wakacji i ferii zimowych.

Jak widać nie zawsze będzie to proste, a zwłaszcza w przypadku, gdy rodzice nie będą w stanie dojść do konsensusu. Co za tym idzie należy bezwzględnie trzymać się sądowych postanowień.

Kontakty z dzieckiem a dobro dzieci

Rozwód może być bardzo burzliwy, ale sąd za każdym razem ma za zadanie zadbać o dobro dziecka. W niektórych przypadkach sąd ma prawo znacznie ograniczyć kontakty z dzieckiem. Ograniczenia te mogą występować pod wieloma postaciami, np. jeden z rodziców nie będzie mógł przebywać z dzieckiem poza miejscem jego stałego pobytu lub sam na sam. Czasami w grę wchodzi obecność kuratora sądowego. W najgorszym razie jeden z rodziców może mieć nałożony zakaz porozumiewania się z dzieckiem na odległość. O szczegółach zainteresowane strony poinformują doświadczeni adwokaci

Kontakty z dziećmi przy rozwodach – jakie zasady obowiązują?

Godne podkreślenia jest to, że przy rozwodach regulowane są wszystkie najważniejsze zasady, co do ewentualnych kontaktów z dziećmi. Warto pamiętać o tym, że takie kontakty są niezależne od posiadanej władzy rodzicielskiej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby małżonkowie sporządzili pisemne porozumienie (sąd z pewnością to uwzględni). W takich przypadkach dziecka nie naraża się na niepotrzebny stres.

Czytaj więcej na stronie prawników https://dm-adwokaci.pl/uregulowanie-opieki-nad-dzieckiem-w-porozumieniu-rodzicielskim-a-w-wyroku/

Radca prawny podpowie stronom, które rozwiązania są dla nich zdecydowanie najkorzystniejsze. Można również zabezpieczyć kontakty z dzieckiem na czas rozwodu (sprawdza się to przy sprawach ciągnących się długimi miesiącami). Dzięki temu każdy z rodziców będzie mógł utrzymywać swobodny kontakt ze swoimi pociechami i nie będzie podlegał ograniczeniom. Istnieje także możliwość zmiany dotychczasowych orzeczeń sądu. Takie sprawy są rozpatrywane w sądzie opiekuńczym (konieczne jest złożenie stosownego wniosku).