Rozwód bez orzekania o winie – co trzeba wiedzieć?

Rozwód to sądowe zakończenie małżeństwa. Sąd udziela rozwodu, jeżeli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa, co oznacza, że pomiędzy małżonkami nie powinny utrzymywać się fizyczne, duchowne i ekonomiczne więzi. Praktyka pokazuje jednak, że przy obustronnej zgodzie na rozwód bez orzekania o winie, otrzymanie rozwodu nie powinno być problemu. Jak złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie i jak przebiega proces?

Jak złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie wymaga zgody obojga małżonków. Zatem, jeśli jeden z małżonków nie zgodzi się na rozwód bez orzeczenia o winie, sąd będzie musiał wskazać winnego lub winnych (rozwód z winy obu stron) trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa. Jeżeli obie strony zgadzają się na rozwód bez orzeczenia o winie, można go otrzymać w ciągu 1 lub 2 rozpraw (znacznie szybciej niż przy rozwodzie z winną stroną). W złożeniu pozwu może pomóc kancelaria prawna lub adwokat. Pozew musi zawierać takie informacje jak m.in. dane osobowe obu stron, data zawarcia małżeństwa i inne informacje o małżeństwie oraz przyczyna złożenia pozwu o rozwód. Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony tylko przy wspólnej zgodzie małżonków. Trzeba jednak pamiętać, że w trakcie postępowania sądowego mogą pojawić się nowe fakty i jedna ze stron może zmienić swoje początkowe zdanie i zmodyfikować wniosek. Przed złożeniem pozwu zawsze warto skontaktować się z radcą, ponieważ jego pomoc prawna, może mieć ogromny wpływ na przebieg sprawy.

Czy rozwód bez orzekania o winie to dobre rozwiązanie?

Dużym plusem rozwodu bez orzekania o winie jest fakt, że można uzyskać go znacznie szybciej niż rozwód z orzekaniem o winie. Zazwyczaj rozwód orzeka się w trakcie jednej lub dwóch rozpraw. Z drugiej strony, rozwody z orzeczeniem o winie czasem przedłużają się nawet do kilku lat. Rozwód bez orzekania o winie to także sposób na zaoszczędzenie sobie stresu. Taki proces jest znacznie mniej stresogenny i często nie wymaga przesłuchań świadków. Kolejną zaletą rozwodu bez orzekania o winie jest to, że sędzia nie stwierdzi naszej winy. Nawet jeżeli złożymy pozew o rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, sąd po wysłuchaniu świadków i stron oraz po przeanalizowaniu innych dowodów, może dojść do wniosku, że winne rozpadu małżeństwa są obie strony albo osoba, która złożyła pozew. Rodzaj rozwodu wpływa również na ewentualny przydział alimentów. Jeżeli został przyznany rozwód bez orzekania o winie, to jedna ze stron może otrzymać alimenty tylko, jeżeli znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Więcej na stronie https://dm-adwokaci.pl/o-czym-rozstrzyga-sad-w-wyroku-rozwodowym/

Pozew bez orzekania o winie, a dzieci

Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, to sędzia zawsze musi zdecydować o miejscu zamieszkania dziecka oraz o władzy rodzicielskiej. Przed podjęciem tak trudnej decyzji sędzia lub psycholog przeprowadza rozmowę lub kilka rozmów z dzieckiem. Sąd musi również wziąć pod uwagę opinię zespołu specjalistów sądowych, którzy wyrażają swoją sugestię, z którym z rodziców powinno mieszkać dziecko dla jego lepszego rozwoju. Czasem przy rozwodach bez orzekania o winie sędzia może zastosować tzw. opiekę naprzemienną, która polega na tym, że rodzice sprawują opiekę nad małoletnim dzieckiem przez określony okres.