Rozwód bez orzekania o winie – co trzeba wiedzieć?

Rozwód to sądowe zakończenie małżeństwa. Sąd udziela rozwodu, jeżeli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa, co oznacza, że pomiędzy małżonkami nie powinny utrzymywać się fizyczne, duchowne i ekonomiczne więzi. Praktyka pokazuje jednak, że przy obustronnej zgodzie na rozwód bez orzekania o winie, otrzymanie rozwodu nie powinno być problemu. Jak złożyć pozew o rozwód bez […]

Read More