WYPADKI W PRACY – PODSTAWOWE INFORMACJE I PRZEPISY BHP

Wypadek w pracy może przydarzyć się każdemu, dlatego tak ważne jest to, aby w zakładach pracy przestrzegać przepisów BHP. Dzięki temu ryzyko występowania wypadków jest znacznie zminimalizowane. Pracownicy skupiają się na swoich obowiązkach, praca jest efektywna, a każdy czuje się bezpiecznie i komfortowo.

Wypadek w pracy – co to konkretnie jest?

Za wypadek w pracy uznaje się nagłe zdarzenie, które może wywołać:

  • liczne urazy,
  • śmierć.

Oczywiście wypadki mogą przytrafić się zarówno przy zwykłych czynnościach lub tych, które zostaną zlecone pracownikowi przez przełożonego. Czynności mogą być realizowane dla pracodawcy nawet bez jego polecenia. Muszą wynikać z charakteru danego stanowiska pracy. Z racji tego tak ważne jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP. Pracownicy muszą przejść szkolenia, które są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Chodzi tutaj o szkolenia wstępne oraz okresowe.

Do wypadków w pracy może dochodzić podczas szkoleń lub w trakcie wyjazdów służbowych. W wielu przypadkach potrzebna będzie pomoc prawnika, tak aby pracownicy mogli zadbać o swoje interesy. Każde stanowisko pracy musi być odpowiednio zabezpieczone, a przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien się z nim dokładnie zapoznać podczas tzw. szkolenia stanowiskowego. 

Zapewnienie asekuracji to podstawa

Przy wielu czynnościach zawodowych konieczna jest tzw. asekuracja. Tyczy się to tych czynności, w których uczestniczą minimum dwie osoby. Może ona mieć szerokie spektrum zastosowania, w tym m.in.:

  • natychmiastowe wyłączenie maszyn i urządzeń,
  • wstrzymanie pojazdów.
  • Liny asekuracyjne
  • Szyny asekuracyjne

Asekuracja jest ściśle związana z łącznością radiową, tak aby zainteresowane osoby mogły się ze sobą bez przeszkód kontaktować. Tym samym poziom bezpieczeństwa zostanie zachowany na odpowiednio wysokim poziomie, a pracownicy nie będą się musieli niczego obawiać. Ważnym aspektem jest również utrzymanie kontaktu wzrokowego pomiędzy osobą asekurowaną a asekurującą. Więcej na temat asekuracji znajdziesz na stronie https://asekuracje.pl/

Wypadek w pracy – jak postępować i o co można walczyć?

Jeśli na terenie zakładu pracy przydarzy się wypadek w pracy trzeba wiedzieć, jak należy w takiej sytuacji postępować. Przede wszystkim do miejsca wypadku nie mogą mieć dostępu osoby niepowołane. Nie można również zmieniać położenia urządzeń i maszyn. Mówią o tym jasno przepisy BHP, które powinny być znane pracodawcom.

Konieczne będzie powołanie zespołu powypadkowego, w skład którego wchodzić mogą: pracownik od spraw BHP, społeczny inspektor pracy, pracodawca oraz przedstawiciel pracowników. Należy dokładnie dokonać oględzin miejsca wypadku, sporządzić raport i zdjęcia, wysłuchać zeznań poszkodowanego i świadków oraz zasięgnąć opinii lekarza. 

Za wypadki w pracy zakłady wypłacają jednorazowe odszkodowania, które mogą wynieść nawet 20 procent wynagrodzenia (liczone od każdego procentu uszczerbku na zdrowiu). W sytuacji, gdy pracownik poniósłby śmierć o odszkodowanie wystąpić może jego rodzina, a konkretniej żona oraz dzieci. Niekiedy takie sprawy mogą toczyć się miesiącami, zależy to od zebranych dowodów i rodzaju wypadku.