Umowa licencyjna w pigułce

Umowa licencyjna wielu osobom może kojarzyć się z licencją. Czy to jest to samo? Umowa licencyjna to termin stosowany w odniesieniu do prawnej czynności, tj. umowy zawartej między licencjobiorcą oraz licencjodawcą. Termin licencja oznacza natomiast upoważnienia, które są udzielane licencjobiorcy w ramach podpisania umowy licencyjnej. Warto o tym wiedzieć. W niniejszym artykule przedstawiamy informacje na temat tego, co powinno znaleźć się w umowie licencyjnej, a także jej zalety. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i rozwiania swoich wątpliwości.

Co powinno się znaleźć w umowie licencyjnej?

Każda umowa licencyjna powinna posiadać szczegółowe określenie utworu, odnośnie którego prawa mają zostać obciążone, zapisy odnośnie pól eksploatacji, z których licencjobiorca będzie mógł korzystać z danego dzieła, a także zapis odnośnie upoważnienia licencjobiorcy do wykorzystywania majątkowych praw autorskich twórcy danego dzieła. W umowie licencyjnej należy dokładnie przedstawić dane dzieło i wymienić sposoby, w jaki się będzie je wykorzystywać, na przykład rozpowszechnianie materiałów reklamowych. W umowie licencyjnej musi być także szczegółowe oznaczenie odnośnie wysokości zapłaty, jaka przysługuje licencjodawcy z tytułu udzielenia licencji.

Cele umowy licencyjnej 

Umowa licencyjna ma na celu udzielić licencjobiorcy zgody na korzystanie z danego dzieła w ustalonym pisemnie zakresie. Nie tylko majątkowe, ale także osobiste prawa autorskie cały czas są przy twórcy. Jeżeli zaś chodzi o cel umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, to jest nim przekazanie części bądź całości autorskich praw majątkowych twórcy danego dzieła na osobę trzecią. W przypadku jakichkolwiek problemów z zapisem umowy licencyjnej pomocy i porady prawnej w tym zakresie może udzielić adwokat albo radca prawny. Warto skorzystać z rad specjalisty, aby mieć pewność, że nie zostały popełnione żadne błędy w treści umowy.

Zalety umowy licencyjnej

Każda kancelaria prawna potrafi wymienić zalety zawierania umowy licencyjnej. Umowa licencyjna jest najlepszym rozwiązaniem, aby móc dokładnie i przejrzyście przedstawić warunki korzystania, które chronią nie tylko autora (twórcę), ale także użytkownika przed dopuszczeniem się naruszeń. Umowa licencyjna przy braku innych zapisów umownych, daje gwarancję do korzystania z danego dzieła przez pięć lat w państwie, w którym licencjobiorca posiada swoją siedzibę. Po upływie pięciu lat prawo, które zostało uzyskane w oparciu o umowę licencyjną wygasa. Dlatego też należy przed podpisaniem umowy, w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, ustalić czas trwania umowy oraz to, jak zostanie ona rozwiązana. Należy jednak wiedzieć o tym, że licencjobiorca nie może upoważniać innych osób do korzystania z danego utworu w ramach otrzymanej licencji. Umowa licencyjna jest bardzo dobrą alternatywą dla umowy, która przenosi prawa autorskie majątkowe – każdy prawnik powinien powiadomić o tym fakcie każdego twórcę, który rozważa zawarcie umowy licencyjnej.