Molestowanie w miejscu pracy. Zobacz, co możesz z tym zrobić.

Molestowanie w miejscu pracy jest szczególną formą nękania. Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy ofiara wstydzi się mówić głośno o problemie, albo nie zdaje sobie sprawy, że miała do czynienia z molestowaniem. To dlatego statystyki dotyczące problemu uważa się za zaniżone. Dziś mówi się o około 20% Polaków, którzy w swojej pracy zauważyli przypadki molestowania. Blisko 90% ofiar stanowią kobiety. Co robić, gdy problem zauważa się w najbliższym otoczeniu, bądź gdy dotyczy on nas samych?

Czym jest molestowanie?

W przepisach nie ma jednoznacznej definicji molestowania seksualnego w miejscu pracy, stąd lista czynności podlegająca pod to pojęcie jest obszerna. Ofiarą może stać się osoba podlegająca szantażowi seksualnemu. Pod groźbą zwolnienia z pracy zmusza się ją do świadczenia usług seksualnych. Molestowaniem są też poniżające uwagi o zabarwieniu seksualnym, wygłaszane na forum pracowniczym, w tym niestosowne uwagi dotyczące wyglądu, czy nieodpowiednie gesty, takie jak dotykanie, czy przytulanie. Ofiara może być również nękana treściami pornograficznymi, nieprzyzwoitymi wiadomościami, czy wreszcie propozycjami do odbycia stosunku seksualnego. To nie wszystkie z czynności, które noszą znamiona molestowania w miejscu pracy. Otwarta lista działań kwalifikujących je do molestowania sprawia, że ofiary często nie potrafią określić, z czym mają do czynienia.

Co może zrobić ofiara molestowania?

Ofiary molestowania w miejscu pracy o pomoc mogą zwrócić się do profesjonalistów. Doświadczony adwokat prawa pracy z Wrocławia udzieli wyczerpujących informacji na temat tego, jakie kroki należy podjąć w celu rozwiązania problemu. Najważniejsze jest przeciwstawianie się działaniom sprawcy poprzez rozmowę i wyznaczenie jasnych granic. Jeśli to nie pomaga, stosowną skargę skierować należy do przełożonego, bądź pracodawcy. Zdarza się bowiem, że za molestowanie odpowiedzialny jest współpracownik. Jeśli niestosowne zachowania wychodzą od właściciela firmy, w której pracuje ofiara, wówczas pomocy trzeba szukać na zewnątrz. Pismo z zawiadomieniem o sprawie złożyć należy w Państwowej Inspekcji Pracy. W niektórych wypadkach adwokaci doradzają, by informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazać do prokuratury.

W sprawie molestowania może rozstrzygać sąd

W szczególnych przypadkach molestowania swoich praw dochodzić można w sądzie. Reprezentujący ofiarę adwokat z Wrocławiabądź innego miasta znieść może wniosek o ukaranie oprawcy oraz zadośćuczynienie ofierze. Okazuje się bowiem, że choć w przepisach nie ma jednoznacznej definicji molestowania, to pracownik jest w tej kwestii chroniony. Stanowią o tym między innymi art. 197 oraz art. 218 Kodeksu karnego. W myśl tych przepisów zarówno oprawca zmuszający ofiarę do obcowania płciowego, jak i pracodawca, tolerujący uporczywe naruszanie praw pracownika w swojej firmie podlega odpowiedzialności karnej. Warto równocześnie pamiętać, że w postępowaniu sądowym to po stronie pracodawcy i sprawcy stoi kwestia udowodnienia, że do zarzucanej im czynności nie doszło. Osoba molestowana chroniona jest przez prawo. Istotne jest więc reagowanie nawet na najdrobniejszy sygnał molestowania tak, by nie przerodził się on w poważniejszy w skutkach problem.