Rozwód bez orzekania o winie.

  Bez względu na powody, rozwód nie pozostaje obojętny dla żadnego z członków rodziny. Często sam zamysł rozwija się latami, a brak zdecydowania wynika z obawy przed utratą dotychczasowych wartości i poczucia bezpieczeństwa. Kiedy już decyzja zapadnie ostatecznie, wiele osób chciałoby przejść przez ten proces szybko i bezboleśnie. Przewidując taką ewentualność, ustawodawca pozostawił małżonkom wybór sposobu rozstania, powołując instytucję rozwodu bez orzekania o winie. O tym, że wizja stawienia się w sądzie budzi poważne obawy, świadczą między innymi badania wskazujące na stale rosnące ilości zapytań internetowych typu „Adwokat Katowice rozwód”. Zainteresowani poszukują tam odpowiedzi nie tylko na temat przebiegu samej procedury, lecz także chcą wiedzieć, co ich czeka na sali sądowej, jakie padną pytania.

   Niezbędne dokumenty.

 Procedurę rozwodową rozpoczyna złożenie odpowiednich dokumentów:

 • Pozew w dwóch egzemplarzach;
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • Odpisy skrócone aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci;
 • Zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy, brutto i netto.

   Pozew.

 Trzeba mieć na względzie, iż zadaniem sądu jest obiektywna ocena stanu rozpadu małżeństwa. Nie ma tutaj miejsca na emocje i barwne opowieści, liczą się jedynie suche fakty. Jest to niezwykle trudne, biorąc pod uwagę poczucie krzywdy, żalu lub wykorzystania osoby konstruującej treść pozwu. Jest to pierwsza przesłanka wskazująca na to, że pismo powinien sporządzić adwokat Katowice rozwód. Jako osoba doświadczona oraz znająca stosowne przepisy, zadba o to, by dokument posiadał wszelkie walory pisma procesowego.

 Przede wszystkim pozew powinien zawierać:

 • Dane powoda, w tym numer PESEL;
 • Dane małżonka, bez numeru PESEL;
 • Oświadczenie o woli orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.

 Prawidłowo przeprowadzony rozwód Katowice wymaga także zabezpieczenia małoletnich dzieci, będących owocem związku, zatem w pozwie należy także sformułować:

 • Wniosek o uregulowania kwestii władzy rodzicielskiej oraz z kim dzieci mają przebywać;
 • Kwotę wymaganych świadczeń alimentacyjnych lub zobowiązanie do świadczenia na dzieci;
 • Ustalenie formy i terminów kontaktów z małoletnimi;
 • Informację o podjętych próbach mediacji, lub przyczyny zaniechania takich wysiłków.

 Dokładna informacja o tym, co powinien zawierać pozew, jest zawarta w kodeksie postępowania cywilnego w art. 187. Ten sam artykuł w paragrafie pierwszym, punkt trzeci wymaga wyjaśnienia kwestii mediacji.

 W przypadku, kiedy strona decyduje się na rozwód Katowice bez orzekania o winie, nie należy w pozwie kłaść nacisku na przewiny partnera. Trzeba pamiętać, że sąd dążąc do ustalenia stanu faktycznego na podstawie tak skonstruowanego wniosku, może przeprowadzić postępowanie dowodowe, co znacznie skomplikuje oraz niepotrzebnie wydłuży sprawę.

 Wnosząc pozew o rozwód, należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 złotych. Dowodem spełnienia tego wymogu będą znaczki sądowe, kwit kasowy lub kopia przelewu bankowego. W przypadku orzeczenia bez ustalenia winnego rozpadu małżeństwa partner zostanie zobligowany, do zwrotu połowy tej kwoty.

 Biorąc pod uwagę pokłady emocjonalne związane z rozpadem często wieloletniego pożycia, zalecane jest skorzystać z pomocy prawnej, tym bardziej że rozwód nie zwalnia z obowiązku normalnego funkcjonowania w życiu. Doświadczony prawnik jest w stanie zapewnić przynajmniej odrobinę komfortu i spokoju, tak potrzebnego w tym trudnym okresie.

Więcej na temat rozwodów można znaleźć na stronie https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/adwokat-katowice/