Czym jest zachowek i komu się należy?

Spadek po zmarłym krewnym możemy otrzymać dziedzicząc według zasad określonych w Kodeksie cywilnym, bądź też, jeżeli tak chciał spadkodawca, na podstawie testamentu. W tym drugim przypadku nie zawsze krąg spadkobierców będzie tożsamy z kręgiem najbliższych krewnych zmarłego. Jeżeli osoby najbliższe – małżonek, dzieci czy wnuki zmarłego nie żyły z nim w zgodzie albo wyjechały za granicę […]

Read More