Rozwód – jak udowodnić winę partnera?

Sprawdź, kiedy warto starać się o rozwód z orzeczeniem o winie.

Sprawy rozwodowe, w których jedna ze stron ubiega się o orzeczenie o winie, należą do tych najbardziej skomplikowanych. Aby sąd przychylił się do naszych żądań, musimy dowieść, że nasz partner znacząco przyczynił się do rozpadu pożycia małżeńskiego. W wielu wypadkach nie jest to łatwe zadanie i warto poradzić się specjalisty.

Wniosek o orzeczenie o winie

Kiedy sąd rozpatruje go pozytywnie?

Orzeczenie o winie jednego z małżonków sądy wydają tylko wtedy, gdy obie ze stron nie wystąpią o jego zaniechanie. Co ciekawe, nie zawsze winnym uznaje się jednego z partnerów. Zdarza się, że decyzja sądu podkreśla przewinienia zarówno żony, jak i męża. Aby jednak któraś za stron poniosła odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, w czasie procesu należy przedstawić odpowiednie dowody. W tym wypadku warto wcześniej zastanowić się nad samym pojęciem winy. W oczach wymiaru sprawiedliwości jest to zachowanie jednego z małżonków, które narusza sferę praw i obowiązków małżeńskich. Jednym z kluczowych obowiązków jest obowiązek wierności. Zdrada w statystkach zajmuje jedno z czołowych miejsce w kategorii przyczyn rozwodów. To właśnie ona w dużej mierze przyczynia się do wnioskowa o orzeczenie o winie. Istnieją też inne obowiązki, których niewypełnianie może skutkować rozpadem związku. Kolejnym dobrym przykładem jest obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Pod tym hasłem kryją się zarówno potrzeby materialne, jak i emocjonalne. Ciągła nieobecność jednego z małżonków, stawianie na pierwszym miejscu pracy i niepoświęcanie wystarczającej ilości czasu rodzinie to coraz częstsze przewinienia podawane w sądzie. One także mogą przyczynić się do orzeczenia o winie. Aby właściwie sformułować pozew rozwodowy warto w takiej sytuacji poradzić się prawnika. Pomocne mogą być oferty w kategorii:  Adwokat rozwód Wrocław.

Konsekwencje orzeczenia o winie

Dlaczego warto o nie wnioskować?

Orzeczenie o winie bardzo często wiąże się z obowiązkiem alimentacyjnym. Strona, która zostaje uznana winną rozpadu małżeństwa, w wielu wypadkach jest obciążona świadczeniem pieniężnym na rzecz strony poszkodowanej. Co ciekawe, świadczenia te zazwyczaj nie mają ograniczeń czasowy i mogą być przyznane bez względu na sytuacje materialną współmałżonka. Za datę graniczną płacenia alimentów uznaje się moment, gdy poszkodowany małżonek zawrze kolejny związek małżeński. Oczywiście, sytuacja ta może nigdy nie mieć miejsca i w takim wypadku obowiązek alimentacyjny jest dożywotni. Jak widać, orzeczenie o winie może przesądzić o całym naszym dalszym życiu. Warto tak ważną kwestię powierzyć specjalistom w tej dziedzinie. Zapoznanie się z kategorią: adwokat Katowice rozwód, może ułatwić sprawę.

Dowody w sprawie rozwodowej

Czego oczekuje od nas sąd?

Aby sąd pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek, musimy przedstawić mu odpowiednie dowody. Stosunkowo łatwo udowodnić zdradę. Posłużyć temu mogą materiały z portali społecznościowych lub prywatne wiadomości. Warto rozważyć również współpracę z prywatnym detektywem. Gdy przyczyną rozwodu jest stosowanie przemocy lub uzależnienia współmałżonka, można wykorzystać wyniki obdukcji oraz dowody na podejmowanie prób leczenia nałogów. Ważna w tej kwestii może okazać się też opinia specjalistycznych instytucji powołanych w celu wsparcia rodziny.