Rozwód – jak udowodnić winę partnera?

Sprawdź, kiedy warto starać się o rozwód z orzeczeniem o winie. Sprawy rozwodowe, w których jedna ze stron ubiega się o orzeczenie o winie, należą do tych najbardziej skomplikowanych. Aby sąd przychylił się do naszych żądań, musimy dowieść, że nasz partner znacząco przyczynił się do rozpadu pożycia małżeńskiego. W wielu wypadkach nie jest to łatwe […]

Read More