Koszt rozwodu w polsce


    W 2019 roku koszty rozwodu nie uległy zmianie, mimo tego, iż trwają nadal prace nad nowelizacją przepisów w tym zakresie. Większość osób przed złożeniem pozwu o rozwód zastanawia się, ile kosztuje rozwód i czy istnieje możliwość, chociaż częściowego zwolnienia z konieczności ich poniesienia.

Co wchodzi w skład kosztów rozwodowych?


Cena adwokata albo radcy prawnego

    Nie istnieje, jedna ustalona stawka, która obowiązuje przy wszystkich rozwodach. Cena zależna jest od doświadczenia oraz skuteczności adwokata czy radcy prawnego. Strona może także zrezygnować z pełnomocnika i występować samodzielnie, aby obniżyć koszty wynikające z rozwodu. Najmniejsza kwota za przedstawiciela, ustalona przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynosi 720 złotych. Jednakże w przypadku przegrania procesu, musimy opłacić zarówno swojego pełnomocnika, jak i pełnomocnika drugiej strony.

Opłaty sądowe

    Opłata sądowa jest niezmienna, niezależnie od rodzaju i przebiegu sprawy rozwodowej. W naszym kraju opłata ta wynosi 600 złotych i uiszczana jest wraz z pozwem o rozwód. Koszty ponosi jedynie osoba, która przegra proces (osoba z wyłączną winą). Druga strona nie jest obarczona dodatkowymi kosztami. W przypadku, kiedy powództwo zostaje oddalone, wówczas koszty procesu ponosi powód.


Koszty oceny biegłego

Kiedy konieczna jest porada biegłego, koszty wówczas zostają wliczane w łączną sumę, jaka wynika z postępowania sądowego.

Zwolnienie od kosztów sądowych

    Jeśli nie posiadamy wystarczających środków na założenie sprawy o rozwód, wówczas możemy ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Aby to zrobić, należy złożyć razem z pozwem o rozwód wniosek, udokumentowany zaświadczeniami i świadczący o tym, iż nasza aktualna sytuacja majątkowa nie pozwala nam na wniesienie opłat. Druki do wypełnienia zostały zamieszczone na stronie sądu albo są dostępne w siedzibie. W przypadku sprawy z orzekaniem o winie, koszty poniesie osoba winna rozpadowi małżeństwa. Jest ona zobowiązana do zwrotu wszelkich wydatków. Sąd wówczas nakaże zapłacenie zarówno opłat za orzeczenia, jak i za adwokata, koszty dojazdu i powołanie biegłych. Zwolnienie z kosztów sądowych nie zwalnia od zwrotu wydatków małżonkowi, jeśli sprawa zostanie przegrana. W przypadku, kiedy powód jest osobą winną, musi on wtedy zwrócić koszty drugiej stronie.


W jaki sposób zmniejszyć koszty rozwodu?

    Nie każda osoba może starać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Jednak istnieje możliwość zmniejszenie wydatków dodatkowych związanych z rozwodem. Przede wszystkim należy wnieść sprawę bez orzekania o winie. Będziemy mogli wtedy zaoszczędzić już około 300 złotych na kosztach sądowych. Następnie należy ustalić kwestie opieki nad dzieckiem, jeszcze przed złożeniem pozwu. Unikniemy wówczas wydatków związanych z wizytami w RODK, mediatorem, wnioskami o zabezpieczenie widzeń. Niektóre sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się całymi latami. Najważniejsza jest zgodność stron, która ogranicza zarówno czas rozwodu, jak i jego koszty.

Ile kosztuje rozwód?

 Koszty rozwodu zaczynają się od 300 złotych, a sięgają sumy nawet paru tysięcy złotych.