Odrzucenie spadku – najważniejsze informacje

Podczas postępowania spadkowego może się okazać, że długi spadkowe przewyższają aktywa. Może też się okazać, że przekazana na mocy testamentu kwota jest niższa lub równa kwocie zachowku, który będziesz miał wypłacić uprawnionej osobie. W takich sytuacjach warto pomyśleć o odrzuceniu spadku. Adwokat prawo spadkowe – Poznań pomoże Ci rozstrzygnąć, czy takie rozwiązanie się opłaci.

Odrzucenie spadku – kiedy warto wziąć je pod uwagę?

Odrzucenie spadku warto wziąć pod uwagę w kilku sytuacjach – nie tylko wtedy, gdy długi spadkowe przewyższają aktywa. Decyzja taka jest uzasadniona również wtedy, kiedy chcemy najniższym kosztem przekazać przysługującą nam część spadku pozostałym krewnym, którzy dziedziczyliby po zmarłym w dalszej kolejności.

Spadkobierca, który odrzuca spadek, traktowany jest tak, jakby nie dożył jego otwarcia. Automatycznie więc jego część spadku dziedziczą jego dzieci bądź inni krewni powołani do dziedziczenia z mocy ustawy. Jeśli te osoby również nie chcą dziedziczyć, na przykład z powodu wysokich długów spadkowych, również muszą odrzucić spadek – dotyczy to każdej kolejnej grupy spadkobierców ustawowych. Jeśli nie chcemy, aby spadek odziedziczyły nasze nieletnie dzieci, musimy zrobić to w ich imieniu. W tym celu konieczne będzie uzyskanie zgody sądu rodzinnego.

Odrzucając spadek możemy też, mówiąc prosto, ułatwić sobie życie. Jeśli bowiem spadkodawca ustanowił niekorzystne dla nas zapisy zwykłe lub windykacyjne, a brak jest innych spadkobierców testamentowych bądź spadkodawca nie zastosował instytucji podstawienia, odrzucając spadek przysługujący na mocy testamentu otrzymamy spadek z mocy ustawy – pozbawiony jednak kłopotliwych zapisów. Jeśli jednak na mocy testamentu powołane do dziedziczenia są także inne osoby, bądź spadkodawca zastosował podstawienie – czyli powołał do dziedziczenia inną osobę na naszej miejsce – wówczas odrzucenie spadku nie będzie skutkowało dziedziczeniem z mocy ustawy. W takim wypadku warto więc rozważyć wszelkie plusy i minusy możliwych rozwiązań. Podjąć właściwą decyzję pomoże Ci prawnik, którego specjalizacją jest prawo spadkowe Poznań.

Jak odrzucić spadek?

Aby odrzucić spadek należy złożyć stosowne oświadczenie – przed sądem rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego, bądź u notariusza. To pierwsze rozwiązanie jest tańsze. Odrzucając spadek z mocy ustawy warto upewnić się, czy spadkodawca nie pozostawił testamentu – jeśli bowiem jego istnienie wyjdzie na jaw w późniejszym okresie, może się okazać, że odziedziczyliśmy długi na jego podstawie – pomimo odrzucenia spadku z mocy ustawy. Aby zaś odrzucić spadek przysługujący z testamentu, należy powołać się na konkretny dokument.

Dlaczego jest to tak ważne? Przede wszystkim ze względu na krótki termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Mamy na to 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o powołaniu nas do dziedziczenia. Konsekwencją przegapienia tego terminu jest automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli przejęcie aktywów zmarłego oraz jego długów, jednak do wysokości odziedziczonych aktywów. Nie znaczy to jednak, że nic nie zapłacimy na poczet długów – odpowiadamy bowiem całym swoim majątkiem do wysokości odziedziczonej kwoty, nie zaś jedynie z odziedziczonego majątku. Ta drobna zasada może postawić nas w bardzo niekorzystnej sytuacji.