JAzda alkohol

Jazda pod wpływem alkoholu w roku 2019 – informacje prawne

Za jazdę pod wpływem alkoholu w 2019 roku zostać można skazanym nawet na karę więzienia. Osoba kierująca samochodem w stanie nietrzeźwości może spodziewać się w wyroku, który zostanie wydany przez Sąd kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Osoba kierująca samochodem pod wpływem alkoholu może posiadać wpływ na karę, która zostanie orzeczona i zatwierdzona przez Sąd pod jednym warunkiem. Chodzi o to, iż na przesłuchaniu trzeba zgodzić się dobrowolne na poddanie karze. W takiej sytuacji nie będzie konieczne oczekiwanie w nieświadomości na to co się wydarzy w czasie rozprawy, uniknie się rozprawy oraz kara będzie wymierzona taka jaką osoba kierująca pojazdem ustali z Prokuratorem.

Innym  rozwiązaniem jest warunkowe umorzenie postępowania. Ma ono miejsce jedynie wtedy kiedy okoliczności danej sprawy za tym przemawiają. Umorzenie powoduje, iż sąd  umarza postępowanie karne pod ustalonymi warunkami i rezygnuje z wydania wyroku skazującego.

Jakie są kary za jazdę pod wpływem alkoholu w 2019 roku?

Karami przewidzianymi są:

  • Grzywna, czyli orzeczona liczba stawek dziennych x (wynoszą one od 10 zł do 2000 zł);
  • Ograniczenie wolności;
  • Pozbawienie wolności na okres do 2 lat;
  • Kara pieniężna w przedziale od 5 000 do 60 000 zł;
  • Zakazanie prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat

Jaka jest różnica pomiędzy wykroczeniem i przestępstwem?

O wykroczeniu jest mowa wtedy, kiedy zawartość alkoholu jest równa albo niższa niż 0,5 promila (inaczej mówiąc, zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym jest równa lub niższa niż 0,25 mg w 1 dm3). Natomiast przestępstwo ma miejsce wówczas, kiedy zawartość alkoholu przekracza 0,5 promila (zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest większa niż 0,25 mg w 1 dm3). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż zawartość alkoholu równa albo niższa niż 0,5 promila określana jest jako stan po użyciu alkoholu, a zawartość alkoholu, która przekroczyła 0,5 promila jest określana jako stan nietrzeźwości.

Prawo jazdy za alkohol zostało zabrane- co dalej?

W takiej sytuacji trzeba liczyć się z wezwaniem na komisariat Policji celem przesłuchania. Na przesłuchaniu będzie zaproponowana kara – można się na nią zgodzić poprzez złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze. W sytuacji zgody unika się rozprawy. 

W sytuacji niezgodzenia się na proponowaną karę można próbować przekonać Sąd wo warunkowego umorzenia postępowania. Argumentem, który można przedstawić jest surowość zaproponowanej kary. Takie rozwiązanie jest korzystne – może prowadzić ono do zmniejszenia świadczenia pieniężnego, a nawet zmniejszenia zakazu prowadzenia pojazdów. Warunkowe umorzenie postępowania jest bardzo korzystnym zakończeniem postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu.

Jak uniknąć negatywnych konsekwencji za jazdę pod wpływem alkoholu?

Należy złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania oraz przekonać Sąd, iż prowadzenie pod wpływem alkoholu było incydentalne oraz posiadało bardzo niską społeczną szkodliwość czynu. Trzeba również udowodnić i przekonać Sąd, iż nie zasługuje się na tak surową karę.

Czytaj dalej na stronie https://adwokat24h.pl/