Warunki do otrzymania becikowego

Becikowe funkcjonuje w naszym kraju już wiele lat. Jest to największe wsparcie dla rodzin do czasów 500 plus wprowadzonego przez obecną władzę. Jednak nie jest to świadczenie dopuszczone dla wszystkich. Dzieje się to z bardzo prostego powodu, po prostu budżet na świadczenia rodzinne i tak bardzo mocno ciągnie nasz kraj ku klapie finansowej i zwiększa dług publiczny. Jednak niektórzy nadal mogą otrzymywać ową zapomogę, bo tak jest ona zakwalifikowana prawnie.

Na czym polega becikowe?

Jest to, jak wcześniej wskazaliśmy, rodzaj jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka. Obwarowania dotyczą w kwestii obywateli naszego kraju dwóch kwestii. Pierwszą jest najpóźniej od dziesiątego tygodnia ciąży pozostawanie pod opieką lekarza położnika, poparte stosownym oświadczeniem położnej lub owego lekarza. Druga kwestia to dochód na osobę nieprzekraczający 1922 zł netto. Jeśli spełniamy oba warunki, możemy starać się o becikowe we właściwym urzędzie.

Niezbędne dokumenty

Kiedy mówimy o niezbędnych dokumentach, to w przypadku zgłaszania przez rodziców nie jest to specjalnie skomplikowane. Pierwszym dokumentem jest naturalnie poprawnie wypełniony wniosek. Drugi to natomiast dowód tożsamości rodzica i odpis aktu urodzenia. Można również złożyć kopię okazując do wglądu oryginał owego dokumentu. Z racji tego, że spełniać należy kryterium dochodowe, rodzice muszą doręczyć również dokumenty poświadczające ich zarobki. Opieka lekarska musi również potwierdzona być zaświadczeniem wydawanym przez uprawnionego lekarza lub położną.

Tagi: