Czy przysługuje mi świadczenie przedemerytalne?

Stale zmieniające się rządy i coroczne zmiany regulacji prawnych spowodowały, że naprawdę wiele firm w obecnym czasie upada. Wielu pracowników całą swoją karierę zawodową łączyła z jedną firmą, więc przebranżowienie, szczególnie w ich wieku, jest bardzo trudne. Na szczęście dla takich osób możliwe jest otrzymanie świadczenia wypłacanego z ZUS, które przysługuje nawet po 20 latach pracy.

Mój zakład się rozpadł, jakie warunki muszę spełnić dla otrzymania świadczenia?

W przypadku upadłości lub ogłoszenia niewypłacalności, droga do otrzymania świadczenia jest dość prosta. O świadczenie przedemerytalne może starać się osoba, która w tym zakładzie przepracowała minimum pół roku, a w skali swojego życia w przypadku kobiety legitymuje się dwudziestoletnim stażem pracy, w przypadku mężczyzny jest to pięć lat pracy więcej. Wiek wymagany dla kobiet to 56 lat, mężczyźni analogicznie muszą mieć pięć lat stażu pracy więcej.

Podobnie jest w przypadku wypowiedzenia umowy z powodu pracodawcy, jednak wtedy kryteria przesuwają się znacznie dalej. Kobieta musi mieć 30 lat stażu pracy, a mężczyzna 35. Wiek ulega kosmetycznym zmianom i wynosi 55 i 60 lat odpowiednio dla kobiet i mężczyzn.

A co w innych przypadkach?

Na świadczenie emerytalne mogą również liczyć inne grupy społeczne. Mogą na nią liczyć także osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby pozostające na rencie z powodu niezdolności do pracy, a także osoby pobierające inne świadczenia wynikające ze stanu zdrowia. Warunkiem jest również osiągnięcie odpowiedniego wieku i stażu pracy.

Tagi: