Księgowość firmy- to warto wiedzieć

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce to obok zdobywania kontrahentów i wykonywania zleceń także prowadzenie księgowości. Ta potrafi być naprawdę skomplikowana, zwłaszcza gdy jest powierzona niedoświadczonej osobie. Prowadzenie dokumentacji to przede wszystkim jej archiwizacja, komunikacja z urzędami, czy odprowadzanie należnych opłat. Istnieją jednakże szczególne formy dokumentów, które dodatkowo utrudniają pracę zawodową księgowym. O czym mowa?

Czym jest faktura proforma?

Tradycyjnie wystawione faktury tworzą obowiązek podatkowy. Wraz z ich dostarczeniem do kontrahenta należy uiszczać opłatę do odpowiedniego urzędu w związku z powstaniem dochodu. W Polsce można jednak wystawiać faktury, które w rozumieniu prawa nie tworzą obowiązku podatkowego. Mowa o fakturach proforma, które same w sobie stanowią element oferty, a nie zobowiązanie do zapłaty. By dokument został uznany za fakturę proforma musi mieć w swoim tytule umieszczoną ową nazwę. Pozostałe elementy, czyli data i miejsce wystawienia, strony faktury oraz jej kwota pozostają bez zmian.

Charakter noty księgowej

Szczególny charakter w księgowości ma także nota obciążeniowa, która nazywana jest zamiennie notą księgową. Jest to dokument, który wystawiany jest jako forma potwierdzenia transakcji między dwoma podmiotami. Najczęściej dotyczy obciążenia dłużnika odsetkami za dług, żądania uiszczenia odszkodowania przed ubezpieczyciela, czy wystawieniem kary za niedopełnienie warunków umowy. Nota księgowa jest jednym z prostszych dokumentów w księgowości, które wykorzystywane są przez przedsiębiorców.

Tagi: