Popularne pytania do prawników

Prowadzenie kancelarii prawnej to nie tylko wynajmowanie adwokatów, którzy pomagają przygotować linię obrony do procesów sądowych. To także codzienne spotkania z klientami, którzy zgłaszają się po zaciągnięcie profesjonalnej porady prawnej. Radcy dzielą swoich interesantów na tych, którzy przychodzą z poważnymi zapytaniami oraz tych, którzy potrzebują informacji na temat popularnych kwestii związanych z prawem majątkowym. Co należy do najczęściej zadawanych pytań?

Czym jest darowizna?

Najpopularniejszym pytaniem do radców prawnych jest to dotyczące instytucji darowizny: czym jest oraz jak ją zawierać? Okazuje się, że niemal każdy doskonale zna odpowiedź na to pytanie, ponieważ sama darowizna dotyczy sytuacji, w której posiadacz majątku decyduje się nieodpłatnie przekazać go obdarowywanemu. Działanie te może odbywać się zarówno na bazie aktu notarialnego, jak i najprostszej umowy, w której zawarte będą podstawowe informacje istotne dla sprawy, czyli oznaczenie stron oraz przedmiotu darowizny.

Posiadacz zależny, a samoistny

Obok darowizny interesanci często zadają pytania na temat różnic, jakie występują między pojęciami posiadacz samoistny, a posiadacz zależny. Pierwszy termin jest oznaczeniem wszystkich osób, które sprawują kontrolę właścicielską nad przedmiotem, tymczasem drugi określa niejako zarządców i użytkowników. Co ciekawe, posiadaczem samoistnym można stać się na drodze dwudziestoletniego władania rzeczą jak właściciel. Musi to jednak zostać szczegółowo udowodnione i nie zawsze sąd przychyla się do uznania roszczeń posiadaczy zależnych.

Tagi: ,