Podstawowe prawa pracownika

Podejmowanie się zatrudnienia w dowolnym zakładzie pracy powinno wiązać się z dokładną wiedzą na temat posiadanych praw. Jest to szczególnie istotne dla tych osób, które podejmują się pracy po raz pierwszy. Warto wiedzieć, z jakich przywilejów korzystać, ponieważ może się okazać, że pracodawca sam nie poinformuje o możliwych do wykorzystania opcjach. Co więc gwarantowane jest pracownikom z mocy przepisów prawa pracy?

Wynagrodzenie i nie tylko

Najważniejszym i elementarnym prawem przysługującym pracownikom jest prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Jest ono jednakże najczęściej przestrzeganym przywilejem, stąd w naszym artykule nie przywiązujemy do niego większej uwagi. Warto natomiast pamiętać, że nowozatrudnionemu pracownikowi przysługuje urlop od pracy. Jak to możliwe, skoro nie wypracował jeszcze nawet kilku lat? Wraz z każdym miesiącem zatrudnionemu przysługuje prawo do kolejnych dni wolnych, z których może skorzystać. Pracodawcy bardzo często nie informują o tym swoich pracowników, ponieważ obsadzenie zmiany w tym czasie może być dla nich kłopotliwe.

Co z wypowiedzeniem?

Kolejnym z przywilejów pracownika jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Zgłaszając się do pracodawcy z prośbą o ustanie zatrudnienia nie trzeba narażać się na niekorzystne spojrzenia z jego strony, ponieważ z inicjatywą wypowiedzenia pracy za porozumieniem może wyjść zarówno pracownik, jak i pracodawca. Dzięki temu zakończenie stosunku pracy może odbyć się na korzystnych dla obu stron warunkach.

Tagi: ,