Diety zagraniczne

Diety zagraniczne

Pracownik, który wyjeżdża za granicę w celu realizacji zlecenia pracowniczego posiada prawo do otrzymania tzw. diety zagranicznej z tytułu podróży służbowej. Tego rodzaj świadczenia przysługuje zarówno w krajowym jak i zagranicznym systemie. Jednak, rodzaj odbywanej podróży wpływa na wysokość otrzymanej diety. W tym aspekcie wyjazd zagraniczny jest o wiele korzystniejszy dla pracownika, zwłaszcza, gdy celem podróży jest wiele państw.

Dla kogo dieta zagraniczna?

Do diety zagranicznej posiadają prawo zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy, którzy odbywają wyjazd służbowy do innego państwa. Warunkiem otrzymania diety jest ścisły związek podróży z działalnością firmy, którą należy właściwie udowodnić i wykazać. Przykładem prawidłowego wykazania są na przykład skany korespondencji, bilet wstępu bądź bilety kolejowe czy lotnicze.

Jak obliczyć dieta zagraniczna?

Podstawą naliczenia diety zagranicznej są zapisy zawarte w stosownym rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Według tego prawa dieta w pełnej wysokości należy się każdej osobie, która przebywała za granicą przez co najmniej jedną dobę. W innych okolicznościach, kiedy podróż trwa krócej niż 24 godziny, przelicznik wygląda następująco:

  • ½ wysokości, jeżeli podróż służbowa trwała od 8 do 12 godzin;
  • 1/3 wysokości, jeżeli podróż służbowa trwała do 8 godzin;
  • pełnej wysokości – jeżeli podróż trwa ponad 12 godzin.

Ponadto, kwota jaka zostanie zwrócona za podróż zagraniczną w celach pracowniczych zależy od państwa, w którym była realizowana delegacja bądź od decyzji pracodawcy.

Kiedy o wysokości diety decyduje pracodawca?

Polskie prawo dopuszcza możliwość określenia innej stawki diety przysługującej z tytułu podróży zagranicznej. Tego rodzaju różnica musi wiązać się z innymi przepisami, które zawarte są w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę. Jeśli jednak pracodawca podporządkuje się rozporządzeniem ministra pracy, wysokość diety zależy od kraju, w którym odbywała się praca. Tutaj warto przytoczyć przykład niemiecki, który dopuszcza przyznanie kosztów wyjazdu w wysokości 49 euro. Jednakże, jeśli pracownik za granicą miał zapewnione bezpłatne wyżywienie, wysokość diety to maksymalnie 25%. Ponadto, kwota diety jest pomniejszana o koszty zagwarantowanego posiłku. Reguła przedstawia się następująco. Śniadanie stanowi 15% diety, obiad 30% diety natomiast kolacja 30% diety.