Rozwiązanie umowy o pracę - jak to wygląda?

Rozwiązanie umowy o pracę – jak to wygląda?

Podejmując się zatrudnienia w dowolnym zakładzie pracy liczyć się trzeba z faktem, iż prawdopodobnie nie będziemy tam pracować już zawsze.

Zdarzają się bowiem sytuacje, które mogą doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę. Proces ten nie zawsze musi kojarzyć się z uderzającymi niedogodnościami dla pracownika. Jak rozwiązywane są umowy o pracę w obecnych przedsiębiorstwach?

Podpisanie porozumienia

Jedną z częstszych form, na podstawie których między pracownikiem, a pracodawcą dochodzi do ustania współpracy jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jest to bardzo komfortowa forma, ponieważ natychmiastowo zwalnia obie strony z obowiązków wobec siebie. Pracownik kończy pracę najczęściej we wspólnie ustalonym dniu, natomiast pracodawca nie jest zobowiązany do udzielania pracownikowi należnego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron występuje w wyniku obopólnej zgody pracownika i pracodawcy. Może wystąpić z wniosku jednego z nich, pod warunkiem, że druga strona wyrazi zgodę na tą formę ustania stosunku pracy. Jak inaczej odejść z pracy?

Nie tylko wspólna decyzja

Istnieją również inne formy rozwiązywania umów o pracę. Obok zwolnienia dyscyplinarnego, które stanowi skrajną formę ustania zatrudnienia pracodawca i pracownik mogą złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Wówczas jednak oboje podlegają przepisom, nakładającym na nich odpowiednie obowiązki. Jeśli to pracownik otrzymuje wypowiedzenie, przysługują mu między innymi okres wypowiedzenia, podczas którego nadal może wykonywać pracę oraz dodatkowe dni wolne przeznaczone na poszukiwanie pracy. Pozostałe kwestie bliżej reguluje Kodeks Pracy.

Tagi: ,