Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Obecnie dość często zmieniamy miejsce pracy. Powodów jest mnóstwo – zwykle to lepsze warunki pracy i płacy. Jak bez problemu rozwiązań istniejący stosunek pracy? Jeśli zależy nam na czasie najrozsądniej będzie rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron. W innych przypadkach obowiązuje okres wypowiedzenia.

Porozumienie stron

Niezależnie od rodzaju umowy, jaka łączy pracownika z pracodawcą, najmniej problemowe jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Wystarczy zgodnie oświadczyć wolę, ustalić dowolny termin na jaki przystają obie strony. Jeśli jednak pracodawca ma wątpliwości i nie przyjmie takiego oświadczenia od pracownika, pozostaje przepisowa procedura.

Wypowiedzenie

Termin wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i rodzaju umowy o pracę (inne, krótsze terminy obowiązują przy umowie na okres próbny). Takie oświadczenie składane jest na piśmie, za potwierdzeniem przyjęcia. W nadzwyczajnych okolicznościach możliwe jest ustne wypowiedzenie umowy, ale przy świadkach. Wypowiedzenie można wysłać również pocztą na aktualny adres siedziby pracodawcy.

Nie ma potrzeby podawania przyczyn rezygnacji z pracy.

Dość szczegółowo te kwestie opisano na https://pewny-prawnik.pl/blog/61/wypowiedzenie-umowy-o-prace

Należy pamiętać, że nawet w okresie wypowiedzenia przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy czy ekwiwalent za niewykorzystany, choćby w części, taki urlop w wymiarze zgodnym z Kodeksem Pracy. W okresie wypowiedzenia pracodawca może zwolnić pracownika ze świadczenia pracy, wypłacając mu jednak wynagrodzenia. Jeśli pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki pracodawca zobowiązany jest do udzielenia zwolnienia na poszukiwanie pracy w wymiarze 2 dni roboczych przy krótszych okresach wypowiedzenia (dwa tygodnie lub miesiąc) i 3 dni w przypadku trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Tagi: ,